RFID-tunnistus

Nopeus, vaivattomuus ja läpinäkyvyys!

RFID-etätunnistuksen avulla voit helposti tehostaa ja automatisoida toiminnanohjausjärjestelmään (ERP) tehtäviä aikaa vieviä kirjaustoimintoja. Kun vastaanotettava, lähetettävä tai inventoitava tavara on varustettu RFID-tunnisteilla, parhaimmassa tapauksessa niihin liittyvät kirjaukset ja toiminnot voidaan tehdä täysin automaattisesti. Monissa toteutuksissamme myös prosessien sisäiset vaihekuittaukset tai varastosiirrot on automatisoitu RFID:n avulla. Jos tarvitset luotettavampaa jäljitettävyyttä vaihto- tai käyttöomaisuuden seurantaan, suosittelemme RFID-tekniikkaan tutustumista.

Oviaukkotunnistus

Yksi tyypillisimmistä paikoista RFID-tunnistukselle on oviaukossa! Niiden yhteyteen luentaportin rakentaminen on yleensä mahdollista. Jos kaikki kulkuaukot rakennuksessa on katettu RFID-laitteilla, niin tavaravirtahan pysyy jatkuvasti ajan tasalla ja vielä automaattisesti!

RFID-tunnistus mobiilisti

Joissain tapauksissa kiinteiden lukupisteiden hyödyntäminen ei ole mahdollista ympäristöstä johtuen. Tuolloin on mahdollista päästä kiinni RFID-tunnistuksen etuihin myös RFID-käsipäätteiden avulla. Toki RFID-käsipäätteet ovat monesti mukana myös kiinteiden tunnistuspisteiden rinnalla. Yleisiä sovelluskohteita mobiiliratkaisuile on esimerkiksi myymäläinventoinnit.